• Łódź, ul. Liściasta 88
  • Pn.-Pt. 14:00-19:00
  • lisciasta88@wp.pl

Implantologia oraz implantoprotetyka zajmuje się odtwarzaniem brakujących zębów w jamie ustnej. Jest to rozwiązanie najbardziej zbliżone funkcją do zębów własnych. Wykorzystując tą metodę można przywrócić braki większości zębów

Implant to tytanowa śruba, która po wszczepieniu w kość zastępuje naturalny korzeń zęba. Tytan to materiał doskonale tolerowany przez organizm człowieka, który w określonym czasie integruje się z kością szczęki lub żuchwy. Podczas procesu gojenia implant całkowicie zrasta się z naturalną kością. Na tak zintegrowanym implancie przygotowuje się odbudowę protetyczną czyli tzw. „koronę na implancie”.

W przypadku konieczności usunięcia własnego zęba w większości przypadków możemy wykonać bardzo polecaną metodę implantacji natychmiastowej już w trakcie zabiegu ekstrakcji zęba. Dzięki czemu skracamy nawet o 6 miesięcy okres potrzebny do założenia ostatecznej korony, a dodatkowo mamy szanse na zachowanie większej ilości kości będącej fundamentem implantu. W zaawansowanych brakach kostnych przeprowadzamy zabiegi sterowanej regeneracji kości, a w przypadku zębów w szczęce zabiegi „sinus lift” polegające na podniesieniu dna zatoki szczękowej.

Zabiegi implantologiczne wykonujemy po pełnej diagnostyce 3D – tomografii komputerowej, skanowaniu zębów i planowaniu cyfrowym zabiegu.
W większości przypadków stosujemy indywidualnie drukowane szablony 3D do nawigacji implantologicznej.
Zalety operacji w pełnej nawigacji z użyciem szablonów to m.in.:

  • zabieg bezpłatowy – brak konieczności użycia skalpela
  • krótszy czas całkowicie bezbolesnego zabiegu
  • idealne ustawienie implantu w kości, co jest szczególnie istotne w trudnych warunkach np. przy zaniku kości
  • możliwość natychmiastowej odbudowy tymczasowej
  • mniejszy obrzęk
  • krótsze gojenie 

W naszej klinice stosujemy implanty renomowanych firm m.in. Nobel Biocare, Dio, Cowellmedi.