• Łódź, ul. Liściasta 88
  • Pn.-Pt. 14:00-19:00
  • lisciasta88@wp.pl
    dr n. med. Anna Goździewicz
    specjalista chirurg szczękowy

    Dr n. med. Anna Goździewicz jest absolwentką Wydziału lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe uzyskała pracując na stanowisku adiunkta w Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Tam uzyskała I stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej i II stopień z zakresu chirurgii szczękowej. W 1993 obroniła rozprawę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych. Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych kongresach i konferencjach chirurgii szczękowej. Od 1998 prowadzi dwa własne gabinety stomatologiczne CORADENT w Łodzi, gdzie wykonuje pełny zakres zabiegów z chirurgii stomatologicznej. Prowadzi szkolenia podyplomowe młodych lekarzy dentystów do specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Jako kierownik specjalizacji wykształciła wielu wspaniałych, obecnie już specjalistów chirurgii stomatologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.